Kontakt:

query("SELECT * FROM stranky_stranky WHERE id=".P_KONTAKT_HLAVICKA); if ($res->num_rows()>0) { $row_c=$res->fetch_assoc(); echo $row_c['text']; } ?>
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Začlenění telefonie do nabídky kabelových operátorů

Dobrých důvodů, proč začlenit telefonii do nabídky televizních kabelových operátorů, je několik. Jedná se například o zvýšení objemu tržeb a zisku, kdy kabelový operátor převezme část příjmů z hlasových služeb jiného operátora. Rozšířením vlastní nabídky služeb (přidávání funkcionalit) vede k ochraně stávající báze klientů před konkurencí v podobě ADSL, CDMA, WiFi a pod. Nové telefonní tarify přivedou i nové zákazníky, které osloví telefonní tarify s lepšími cenami a službami oproti konkurenci. Nespornou výhodou je i vlastnictví tzv. "poslední míle" a znalost lokálního trhu, čímž je možné nastavit nabízené služby přesně na míru. V budoucnu se budou profilovat dva typy poskytovatelů a to poskytovatelé konektivity a poskytovatelé aplikací a obsahu. Pro provozovatele kabelových televizí je důležité nezůstat jen u dodávání konektivity, ale přejít i k poskytování obsahu, jakými jsou data, hlas a televizní aplikace. [15], [11], [9]