Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Užívané kodeky

Aby bylo možno správně předávat data mezi dvěma IP telefony a také převést hlas na data a data zpět na hlas, bylo třeba ustanovit i různé způsoby převodu, tj. kodeky.

Kodek

Datový tok [kb/s]

Délka paketu [ms]

Komentář

G.711

64

10 - 20

Výborná kvalita, nejnižší zpoždění

G.726

16-40

20

Dobrý kompromis

G.729

8

20

Licencovaný, nejlepší kompromis

G.723@6.3

6.3

30

Licencovaný, nízká šířka pásma

Tab. 3: Přehled nejznámějších kodeků

Při nasazení IP telefonie je vhodné, aby byly splněny některé požadavky na co nejmenší šířku přenosového pásma a dále pak je velmi nutné, aby byly splněny požadavky na co nejmenší zpoždění při přenosu.

Obě tyto kritéria zcela zásadně ovlivňují právě použité kodeky, které se starají o převod analogového hlasu do datové podoby a jeho kompresi (a samozřejmě i o opačný směr převodu). Čím kvalitnější je komprese, tím déle trvá, a tím větší blok dat může potřebovat pro zpracování. Nejkvalitnější komprese by bylo dosaženo v případě, kdyby se nejprve nahrál celý hovor a poté se teprve zkomprimoval. To je však zcela nepoužitelné pro hovory, kdy by obě strany spolu chtěly aktivně mluvit. Nejrychlejší způsob by bylo převést hlas do nějaké jednoduché datové podoby a ten okamžitě poslat do sítě. Tento přístup však bohužel klade velké nároky na šířku pásma přenosu. Mezi klady patří, že všechny kodeky mají ošetřenu situaci, kdy účastník mlčí. Je totiž zbytečné přenášet ticho a zatěžovat tak datovou linku nulovou informací. Proto se používá detekce a potlačení ticha (silence suppression), při které se po síti nic neposílá.

Problematika nalezení nejlepší komprese a nejvyšší kvality přenášeného hlasu se aktivně řešila a vzešlo hned několik různých kodeků, které se navzájem liší několika parametry, jakými jsou kvalita komprese, nutný datový tok pro kvalitní přenos a velikost jednotlivých přenášených paketů. Tab. 3 obsahuje nejpoužívanější a nejznámější z nich. Kodeky G.711 a G.726 jsou volně k dispozici, používání G.729 a G.723@6.3 je ošetřeno licencí a za jejich užívání je třeba platit.

Pokud nás zajímá výsledný proud dat, je nutné počítat s tím, že maximální výsledný datový tok v síti bude větší než uvedený u jednotlivých kodeků. Je to způsobeno skutečností, že k udávanému toku dat musíme ještě přičíst, že každý paket obsahuje navíc IP a UDP hlavičky (informace o portu odesílatele a příjemce, o délce paketu a kontrolní součet), což při počtu a velikosti odesílaných paketů již hraje významnou roli a při provozu sítě je s tím nutno počítat (viz. Tab. 4).

Nelze říci, který z kodeků je nejlepší. Mezi nejčastěji používané a doporučované patří G.711. Má ovšem největší požadavky na přenosovou kapacitu linky, tudíž pokud potřebujeme co nejmenší datový tok, je vhodné se zaměřit na G.729, který nabízí nejlepší kompromis mezi kvalitou přenášeného hlasu a zatížením přenosové cesty. Nevýhodou je, že na rozdíl od G.711 je licencovaný. [15]

Kodek

Udávaný datový tok [kb/s]

Skutečný datový tok v síti [kb/s]

G.711

64

87.2

G.726

32

55.2

G.726

24

47.2

G.729

8

31.2

G.723.1

6.4

21.9

Tab. 4 - Skutečné datové toky v síti