Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Požadavky na síť

IP telefonie ke své činnosti nutně nepotřebuje Internet, stačí jí pouze libovolná IP síť, jako například podniková síť či síť spojující několik budov školy.

Na přenos hlasu však není každá síť vhodná a jsou na ni kladeny určité požadavky. Je třeba, aby byla k dispozici dostatečná šířka pásma a což je velice důležité, musí být zabezpečena i dostatečně krátká odezva sítě, tzv. round-trip-time. Je také vhodné, aby bylo zpoždění na síti relativně konstantní. Pokud není některý z těchto požadavků splněn, je kvalita přenášeného hlasu značně poznamenána. Ztráta paketů se projeví výpadkem hovoru. Může být způsobena nedostatečnou šířkou pásma nebo nekvalitní linkou.

Budou-li na síti příliš velké odezvy, bude docházet ke slyšitelným zpožděním v komunikaci. Doporučená doba zpoždění je méně než 150 ms, aby lidské ucho nepoznalo rozdíl proti analogovým telefonům. Nebude-li doba zpoždění konstantní, začne docházet k tomu, že se došlé pakety začnou různě přeskakovat a nedojdou ve správném pořadí. Tento jev se označuje jako jittering a dá se mu předcházet dostatečnou velikostí vyrovnávací paměti na straně příjemce. Tím ovšem dojde k dalšímu zpoždění před vlastním převedením paketu do analogové podoby, což je také nežádoucí. Musíme brát v úvahu, že kodeky často počítají s konstantním přítokem dat. [15]