Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Úvod do IP telefonie

Přenos hlasu po IP síti (VoIP - Voice over IP), resp. řešení kompletní telefonie přes IP (Telephony over IP) je dnes bouřlivě se rozvíjející oblastí. Je to spojeno s možností ekonomických úspor a také lepšími službami při telefonování.

Využití Internetu jako páteřní infrastruktury se pro telefonní systém jeví jako velmi lákavé.

Současné telefonní systémy jsou velmi neefektivní z hlediska hospodaření s dostupným pásmem. Hlasový signál není nijak komprimován a navíc je mu pásmo přidělováno staticky - bez ohledu na to, zda účastníci právě hovoří. Technologie počítačových sítí jsou podstatně pokročilejší a při jejich nasazení můžeme očekávat výrazně efektivnější využití přenosového pásma. V datových sítích je ponechána každému možnost maximálně využít dostupné pásmo. Tím je kapacita linek efektivně využita, nelze ale zaručit, kdy data dorazí k cíli a zda se jim to vůbec podaří. V telefonních sítích se naproti tomu pro každý hovor pásmo rezervuje a to bez ohledu na to, zda se na lince něco přenáší (obvykle např. mluví pouze jeden z účastníků). Je tak zaručena doba doručení za cenu neefektivního využívání pásma.

Síťová telefonie má dva hlavní proudy. Jsou jimi ATM telefonie a IP telefonie. První jmenovaná využívá jako přenosový systém síť ATM a je ceněna pro některé z jejích vlastností, jakými jsou například zaručené parametry spojení. IP telefonie je ovšem považována za perspektivnější cestu, protože jako přenosové médium využívá běžný protokol IP, čili Internet, který je mnohem rozšířenější. [5], [11], [15]