Kontakt:

query("SELECT * FROM stranky_stranky WHERE id=".P_KONTAKT_HLAVICKA); if ($res->num_rows()>0) { $row_c=$res->fetch_assoc(); echo $row_c['text']; } ?>
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Telemetrie

Účelem telemetrie je zajištění přenosu naměřených fyzikálních a jiných veličin. Rozvíjejícím se užitím těchto služeb je on-line kontrola a vzdálené odečty spotřeby plynu, vody, elektřiny a nejčastěji tepla. Z toho plyne pro distribuční společnosti úspora oproti ručnímu zjišťování stavu. Zároveň to umožňuje častější monitorování, účtování jiných poplatků v různou denní nebo roční dobu či on-line zapojení/odpojení služby. Většina těchto služeb vyžaduje pouze malou přenosovou kapacitu.V praxi se s tím zatím v České republice příliš nesetkáváme kvůli nákladnosti vybavení všech domácností příslušnou technologií a také určité neochotě distribučních společností. [14]