Kontakt:

query("SELECT * FROM stranky_stranky WHERE id=".P_KONTAKT_HLAVICKA); if ($res->num_rows()>0) { $row_c=$res->fetch_assoc(); echo $row_c['text']; } ?>
Řešení optických sítí
www.infonet.as

VOD (Video On Demand) - Video na přání

Tato služba je taktéž založena na přenosu zdigitalizovaného televizního signálu. Pro zákazníka má výhodu v možnosti výběru sledovaného programu, případně umožní zastavení přehrávání a pozdější opětovné spuštění. Vyžaduje komplikované technické řešení na straně operátora. Tomu by ovšem přineslo možnost vyžadovat platbu od zákazníka podle množství zhlédnutého programu. Video on Demand také vyžaduje i "zpětný" kanál pro odesílaní požadavku na výběr programu.

"Nepravé VOD" (užívané například v Izraeli) předpokládá využití rozvodů kabelové televize. Uživatel si může vybrat z omezeného počtu filmů a následně zavolá na speciální číslo (nebo jinak vyřídí platbu) a díky tomu se mu umožní přístup k zablokovanému kanálu v kabelovém rozvodu a on se může dívat na film, který si z nabídky zvolil. Problém je v tom, že film se vysílá od určité hodiny a uživatel si nemůže sám zvolit, kdy se chce na program dívat. Výhodou služby je cena, jednoduchost pro zákazníka i cena transportní cesty - nevýhodou pak uvedená omezení.

Nasazení "Pravého VOD" vyžaduje velmi rychlou linku, aby byl velký objem obrazových dat přenesen za přijatelně krátkou dobu. Uživatel si pomocí Internetu vybere film, který chce vidět, a skrze širokopásmovou linku mu je dopraven do specializovaného softwaru, nebo častěji do specializovaného set top boxu a uživatel si film může přehrát. [13]