Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Rozvody k jednotlivým bytům

Zapojení jednotlivých bytů může být provedeno několika způsoby. Základními jsou hvězda a kaskáda, popřípadě se užívá mini hvězda a hřeben. (obr. 3)

Každá varianta má své výhody i nevýhody. Nejčastěji používaná je hvězda. Na chodbě domu je umístěna rozvodná skříň a z ní jsou vedeny koaxiální kabely do jednotlivých bytů. Pro každého zákazníka může být nastaven filtr, který zajistí, že se k němu dostane jen zaplacená nabídka programů. Mini hvězda je obdobné zapojení. Výhodou je úspora kabeláže.

Zapojení hřeben můžeme vidět v domech s dlouhými chodbami. V jiných ohledech se jedná v podstatě o hvězdu.

Kaskáda se pro potřeby kabelových společností příliš nehodí. Nedá se ovlivnit nabídka programů pro každého uživatele zvlášť (jen pouze pro celou větev). Dále také porucha u jednoho uživatele může ovlivnit fungování u ostatních uživatelů na stejné větvi. Výhodou je pouze levnější vybudování rozvodů, což ovšem nevyváží nevýhody této realizace. S kaskádovým zapojením se často setkáme u STA.

Obr. 3 - Terciální rozvody TKR

Každá společnost provozující TKR má svá specifika v provedení rozvodů. Odlišností si můžeme všimnout i v umístění rozvodných skříní. Obvyklé je umístění uvnitř jednotlivých vchodů, ovšem z důvodu lepší obslužnosti je výhodnější ponechání skříní se zesilovači a rozbočovači mimo budovu.

 

Reference

UPC [10.9.2002] UPC

Naše společnost UPC Česká republika, a.s. spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti komplexní výstavby multifunkčních optických a metalických rozvodů

 
Brno - Slatina [10.9.2002] Brno - Slatina

Městská část Brno - Slatina spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.

 
Okresní úřad Brno venkov [10.9.2002] Okresní úřad Brno venkov

Okresní úřad Brno - venkov, dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných, spolupracoval se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.