Kontakt:

query("SELECT * FROM stranky_stranky WHERE id=".P_KONTAKT_HLAVICKA); if ($res->num_rows()>0) { $row_c=$res->fetch_assoc(); echo $row_c['text']; } ?>
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Obecná topologie

Jako médium v moderních TKR pro většinu sítě již slouží optické kabely. Koaxiálním kabelem jsou vedeny účastnické přípojky a rozvody na nižších úrovních hierarchie. Vyšší úrovně jsou realizovány optickými vlákny. Ideové schéma je na následujícím obrázku.

dat_topologie1.gif

Sítě kabelové televize mají většinou stromovitou strukturu. Její části se dělí na tři základní celky - na primární, sekundární a terciální část