Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

CERIT Science Park II

Projekt: CERIT Science Park II

Popis projektu:

Předmětem projektu je v Brněnské metropolitní oblasti vybudování vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru zaměřeného do oblasti bezpečnostního výzkumu. Realizace projektu přispěje k navazování spolupráce mezi žadatelem, inkubovanými firmami, výzkumnými týmy a navazování mezinárodní spolupráce a participace na zahraničních projektech. Realizací projektu bude vytvořeno robustní inovační prostředí, které bude generovat a implementovat nové technologie a inovace do praxe. 

Cílem projektu je zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím vybudování vrcholového pracoviště s doprovodným zázemím, které bude podporovat aplikační, inovační podnikání a transfer technologií v oblasti specifického bezpečnostního výzkumu.

Projekt je situován do oblasti "IT CAMPUS CITY CENTRE"/"Cyber Campus" (Šumavská - Botanická - Hrnčířská) s vysokou přímou koncentrací subjektů působících v oblasti! bezpečnostního výzkumu (např. Fakulta informatiky MU, CERIT Science Park, Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost - NC3, KYPO, C4e) a s přímým silným napojením na strategickou činnost věcně i geograficky blízkých významných subjektů této činnosti v rámci ČR i regionu (např. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Právnická fakulta MU, Univerzita obrany, Armáda ČR). Významnou součástí kampusu je soustavně budovaný a rozvíjený areál Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na ulici Botanická 68a, která provozuje vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor CSP I, jehož kapacita je po čtyřech letech provozu plně využita.

Pro cíle projektu budou synergicky užity dosavadní významné počiny Masarykovy univerzity, jejich blízkých partnerů a regionálních sdružení v rámci dotčeného území. Zejména se jedná o návaznost na CERIT Science park, který byl vybudován MU v období 2012-2014 s podporou OPPI, Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur a Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost. Dále se jedná o návaznost na investice do vzdělávání v oblasti ICT, investice do rekonstrukce a dostavby areálu MU Botanická 68a a další inovační aktivity.

 

Plánované období realizace projektu: 

1. 4. 2020-30. 4. 2023

Plánované náklady: 648,5 mil. Kč

 

Reference

UPC [10.9.2002] UPC

Naše společnost UPC Česká republika, a.s. spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti komplexní výstavby multifunkčních optických a metalických rozvodů

 
Brno - Slatina [10.9.2002] Brno - Slatina

Městská část Brno - Slatina spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.

 
Okresní úřad Brno venkov [10.9.2002] Okresní úřad Brno venkov

Okresní úřad Brno - venkov, dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných, spolupracoval se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.