Kontakt:

query("SELECT * FROM stranky_stranky WHERE id=".P_KONTAKT_HLAVICKA); if ($res->num_rows()>0) { $row_c=$res->fetch_assoc(); echo $row_c['text']; } ?>
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Potenciál kabelových sítí

V poslední době se kabelové televizní společnosti předhánějí ve zvyšování přenosových rychlostí. Sítě kabelové televize v sobě mají však ještě značnou technologickou rezervu i pro další výrazné zvyšování rychlostí.

Vyšších rychlostí na CATV lze dosáhnout mnohem snadněji než u konkurenčních xDSL technologií, jejichž potenciál je již dnes téměř vyčerpán. Vyšší potenciál CATV je dán už samotnou architekturou sítě, která je koncipována jako HFC (Hybrid Fiber-Coax) a kombinuje tedy optická vlákna s metalickými koaxiálními kabely. Omezení rychlosti u optiky brát v úvahu prakticky nemusíme, takže limitujícím faktorem jsou parametry koaxiálních kabelů. Ty však nabízejí značnou šířku pásma, která je v současné době obvykle využívána někam k hranici 750 až 850 MHz. Jednotlivé standardy jsou mírně odlišné, ale obecně je to tak, že pásmo 5-65 MHz je využíváno pro zpětný kanál (upstream) a zbylý rozsah od 65 MHz nahoru pro příchozí kanály (downstream). Šířka jednotlivých downstream kanálů je 6 MHz u DOCSIS respektive 8 MHz u EuroDOCSIS. Většina ze zhruba stovky takto dostupných downstream kanálů je využita pro distribuci TV programů a jeden z nich pak pro Internet.

Maximální rychlost v downstreamu je tedy v prvé řadě závislá na tom, jaký typ modulace se v onom 6/8 MHz kanálu použije. Existují však i jiné technologie, která překračují základní rámec DOCSIS architektury a nabízejí výrazné zvýšení rychlosti downstreamu nebo i upstreamu. [13]