Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Standard DOCSIS a EuroDOCSIS

Původním účelem sítí kabelové televize bylo přenášení televizního a radiového signálu. Snaha o využití TKR pro obousměrnou datovou komunikaci sahá do druhé poloviny roku 1994, kdy byla založena pracovní skupina IEEE 802.14 - Cable TV Media Access Control and Physical Protocol Working Group, která se snažila vyvinout příslušný standard. Lepší myšlenkou se však ukázal princip přenášení dat prostřednictvím sítě internet. A jako výsledek práce vývojářů amerických provozovatelů televizních kabelových rozvodů spatřil v roce 1997 světlo světa standard DOCSIS 1.0 (zkratka z Data Over Cable Service Interface Specification), který byl v roce 1998 akceptován jako základ doporučení ITU J.112 Mezinárodní telekomunikační unie. Tento standard měl ještě jisté nedostatky jako absence funkce pro zajištění QoS - Quality of Service apod. Vše bylo vyřešeno novějším DOCSIS 1.1. Podobně jako ADSL poskytuje větší přenosovou kapacitu směrem k uživateli (downstream) než od uživatele (upstream). Je tedy asymetrický. Je tomu tak proto, že většina dat směřuje směrem k uživateli a mnohem menší část od něho ven. Na druhou stranu asymetričnost přenosové kapacity začne vadit například při videokonferencích nebo při sdílení souborů v peer-to-peer sítích.

Tab. 2 - Vstupní / výstupní VF parametry DOCSIS a EuroDOCSIS kabelových modemů.

V době zavádění DOCSIS 1.0 na trh přišlo European Cable Modem Consortium se standardem EuroDOCSIS (doporučení ITU J.112), který vychází z DOCSISu upraveného na evropské poměry. Díky tomu, že je evropský televizní kanál širší než americký (8 MHz oproti 6 MHz), je možno v dopředném směru dosáhnout o cca 20 % vyšší přenosové rychlosti.

Rozšíření možností stávajícího standardu přináší DOCSIS 2.0, který efektivněji využívá frekvenčního pásma (upstream teoreticky až 30 Mbps). Umožňuje přenášet data i po kanálech již využívaných pro přenos televizních programů. Mezinárodní telekomunikační unie ho schválila jako doporučení ITU J.122. [2]

 

Reference

UPC [10.9.2002] UPC

Naše společnost UPC Česká republika, a.s. spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti komplexní výstavby multifunkčních optických a metalických rozvodů

 
Brno - Slatina [10.9.2002] Brno - Slatina

Městská část Brno - Slatina spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.

 
Okresní úřad Brno venkov [10.9.2002] Okresní úřad Brno venkov

Okresní úřad Brno - venkov, dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných, spolupracoval se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.