Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Jak VoIP pracuje

PBX založený na VoIP nabíhá (bootoje) stejně jako jiné servery. Jakmile je nabíhání dokončeno, mohou se IP telefony a brány registrovat do call serveru (Obrázek 1). IP telefon a/nebo brána musí nejdřív kontaktovat DHCP a získat IP adresu. DHCP může být součástí datové sítě, nebo to může být oddělený server, nebo může být integrován na call serveru. Po přidělení adresy IP zařízení kontaktují call server, aby se registrovala. Call servery mohou mít společné nastavení práv a omezení pro IP zařízení nebo může přidělení funkcí provést administrátor.

Call server nebo jiný přidělený server také přidává daný telefon a jeho číslo k DNS, aby byly podporovány adresářové služby. Mezi VoIP zařízením a call serverem je vytvořené permanentní H.323 TCP spojení. To platí pro většinu proprietárních signálových protokolů. SIP používá pro signálovou linku UDP.

Když uživatel zvedne sluchátko, může být vytáčecí tón vygenerován lokálně nebo call serverem. IP zařízení pak pošle jeden nebo více paketů s požadavkem na připojení a na funkce, které mají být během spojení k dispozici - např. konferenční hovor. Call server zjistí, jestli je volané zařízení dostupné. Pokud je dostupné, kontaktuje ho call server a předá volajícímu a volaným zařízením instrukce pro vytvoření peer-to-peer UDP linky pro přenos RTP hovoru. Call server během hovoru přejde do nečinnosti, dokud jedno ze zařízení neukončí hovor. Call server pak přeruší peer-to-peer spojení a zaznamená hovor jako část Podrobných záznamů hovorů - Call Detail Record (CDR).

Pro ty, kteří uvažují o použití VoIP, může představovat důležitou otázku bezpečnost. Většina firewallů nepodporuje VoIP jinak než přes VPN spojení. Standardně bude firewall pravděpodobně zabraňovat VoIP spojením s uživateli z cizích sítí. Několik poskytovatelů už dnes nabízí šifrované signálování a hovory přes firewall. Tento přístup předchází bezpečnostním problémům způsobeným uživateli na vlastní síti. Funkce pro šifrování musí být implementovány v IP telefonech, bránách a call serverech.

 

Reference

UPC [10.9.2002] UPC

Naše společnost UPC Česká republika, a.s. spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti komplexní výstavby multifunkčních optických a metalických rozvodů

 
Brno - Slatina [10.9.2002] Brno - Slatina

Městská část Brno - Slatina spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.

 
Okresní úřad Brno venkov [10.9.2002] Okresní úřad Brno venkov

Okresní úřad Brno - venkov, dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných, spolupracoval se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.