Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

VoIP sítě

Jak místní (LAN) tak rozsáhlé sítě (WAN) podporují VoIP. Nicméně jsou mezi LAN a WAN výrazné rozdíly ve výkonu, které ovlivňují rychlost signálu a kvalitu hlasu. LAN používá pro přenos Ethernet. VoIP zařízení fungují podle IEEE 802.3 standardů. Nebyly učiněny žádné proprietární změny Ethernetovým protokolům a architektuře. Ethernet LAN funguje na 10 , 100 Mbps a 1 Gbps na sítích s velmi malým zpožděním, žádné změny ve zpožděních (jitter), velmi málo chyb a žádné ztracené pakety. Ačkoli provoz VoIP může sdílet LAN s uživateli dat, doporučuje se, aby zařízení pro hlas a data běžela na oddělených VLAN (IEEE 802.1q) na LAN přepínačích a to z důvodů jak výkonu tak zabezpečení. Kvalita hlasu a rychlost zpracování signálů jsou stejně dobré jako u TDM PBX.

WAN sebou přináší několik omezení výkonu. Propustnost je omezená, end-to-end zpoždění jsou mnohem delší, objevuje se změna zpoždění (jitter) a v neposlední řadě dochází ke ztrátám paketů. Chyby při přenosu jsou nízké, takže pakety nepotřebují nijak často opětovné posílání a kvalita hlasu není chybami postižena. End-to-End zpoždění mezi IP telefony je 150 ms. Přijímací IP telefon musí kompenzovat měnící se zpoždění tak, že počká na všechny pakety slova předtím, než je konvertuje zpět do analogového zvuku. Přijímací IP telefon musí také vkládat simulované hlasové pakety, aby odstranil mezery ve slově, které se objeví při ztrátě paketů. Opravování rozdílů ve zpoždění a nahrazování ztracených paketů způsobuje větší zpoždění mezi IP telefony.

Tyto problémy může vyřešit větší propustnost a techniky kontroly kvality služby (Quality of Service - QoS). Hovory spotřebovávají propustnost: okolo 80 Kbps, pokud není použita žádná komprese hlasu (G.711) a okolo 25 Kbps (G.729), pokud je komprese použita. Skutečná spotřeba propustnosti se může lišit podle typu komprese a velikosti paketu. Propustnost není problém v případě LAN, protože většina sítí funguje při nízkém vytížení v řádu 10% až 20%. Pokud není zvýšena propustnost u WAN, pak dojde ke zhoršení kvality hovorů.

QoS může být podporována LAN přepínači, které fungují podle standardu IEEE 802.1p. Tento standard vyžaduje, aby IP telefony a brány také podporovaly standard 802.1p. Routery přináší QoS pomocí nasazení DiffServ, který musí podporovat IP telefony a brány, stejně tak musí telefony podporovat MPLS v routerech. RSVP byla ranná technika pro VoIP QoS, ale dnes už se moc nepoužívá.

 

Reference

UPC [10.9.2002] UPC

Naše společnost UPC Česká republika, a.s. spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti komplexní výstavby multifunkčních optických a metalických rozvodů

 
Brno - Slatina [10.9.2002] Brno - Slatina

Městská část Brno - Slatina spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.

 
Okresní úřad Brno venkov [10.9.2002] Okresní úřad Brno venkov

Okresní úřad Brno - venkov, dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných, spolupracoval se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.